Om Oss

video-alti
Start video

Frigopanel ble etablert i 2005 og målet vårt var å lage spesialtilpassede karosserier til kjøretøy for bedrifter som driver med næringsvirksomhet. Selskapets mål er å produsere kjøretøy til brukerne av nyttekjøretøy for å gi en mer praktisk og lettere distribusjon av varer og produkter rettet mot bransjene hvor de leverer tjenester. Med utgangspunkt i dette målet, startet vi som en løsning på en problemstilling og har helt siden dengang hatt stor etterspørsel.

Firmaet vårt gjennomfører oppdateringer og endringer på karosseriene etter det som anses nødvendig og som følger dagens standard for å forenkle distribusjon av produkter som er en viktig del av våre kunders næringsvirksomhet. På denne måten får man et fraktprodukt som er stabilt, brukervennlig og av god kvalitet for å frakte skjøre produkter som er vanskelig å oppbevare under distribusjonen. Både store og små firmaer har behov for slike kjøretøy for å kunne opprettholde kvaliteten på produktene under distribusjonen. Frigopanel som har jobbet iherdig innen dette området siden 2005 fortsetter å levere kunnskap og ressurser for å kunne løse kundens behov innen kort tid.

Med flere års erfaring leverer vi den beste tjenesten helt fra første kontakt med kunden til overlevering av kjøretøyet. Vi utveksler ideer med kundene når det gjelder de mest ettersøkte designene innenfor deres bransje, størrelse på kjøretøy de har behov for og kjøretøyet som er best egnet til deres bruk. På denne måten sørger vi for at kundene er fornøyde når de forlater vårt firma og at vi kan samarbeide igjen hvis det skulle være behov.  Med vårt forsknings- og utviklingsteam begynner vi å utvikle den rette designløsningen sammen med kundens godkjenning og leverer innen kort tid.

Ved å følge med på den teknologiske utviklingen hver dag, benytter vi de mest ettersøkte innovasjonene i vårt arbeid når vi skal gjøre arbeidshverdagen deres enklere. På denne måten utnytter vi mulighetene ny teknologi gir oss til det fulle. Dette er en av momentene som gjør oss til det riktigste valget i våre kunders øyne.

Disse kjøretøyene er en av de uunnværlige momentene som man har behov for under arbeidet, spesielt for firmaer som distribuerer frukt og grønnsaker, kjøtt og kjøttprodukter, leverandører av medisin, samt firmaer som driver med reparasjon og vedlikehold. Ved å bruke store og små nyttekjøretøy som er spesialdesignet for næringsvirksomheten deres får dere mulighet til å frakte produktene deres med ytterste kvalitet til ankomststedet. På denne måten kan dere skape muligheter for fremtidig samarbeid med kundene deres, samtidig som dere viser at bedriften deres handler i samsvar med deres bedriftsprofil. Når man alltid er oppdatert på nyvinningene i bransjen blir man en bedrift å ha i mente i et marked med stadig tøffere konkurranse. 

Vi tilbyr dere denne tjenesten som er etterspurt i alle bransjer og hjelper bedriften deres med å utvikle seg på alle områder, samt at vi sørger for at dere alltid får avkastning på investeringene dere har gjort. Frigopanel bestreber å gjøre kunden fornøyd ved å utføre arbeidet nøye og til avtalt tid. Hvis dere ønsker å oppnå noe av denne kvaliteten kan dere ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe dere få en lettere og mer profesjonell arbeidshverdag.

Gratis rådgivning

Lukk meny